Автор - admin   ::   Преглеждания - 1385   ::   Дата - 22-06-2015, 15:27
I. Прием след завършено основно образование - седми клас
1. Професия : Търговски представител
- професионално направление " Търговия на едро и дребно"
2. Професия : Ресторантьор с разширено изучаване на английски език
- професионално направление " Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг "
Първа поправителна сесия СФО 2018/2019г.
Приравнителна сесия СФО 2018/2019г.
Заповед за поправителна изпитна сесия - септември 2017/2018 ДФО
Заповед СФО
Автор - admin   ::   Преглеждания - 1992   ::   Коментари - 0   ::   Дата - 22-06-2018, 10:34
проект „Нова възможност за моето бъдеще“


     Динамичните икономически и технологични промени налагат гъвкаво развитие на работната сила. Изменят се, както формите, така и начините и организацията на средствата за учене. Много често хората, по свое желание, учат самостоятелно като използват неформални методи и средства за натрупване на знания, умения и компетентности, които обаче не са сертифицирани, не са официално признати. Ако имате такива знания и умения, то Вие можете да ги валидирате.
     Проект „Нова възможност за моето бъдеще“ на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" дава възможност на всички, които имат знания, умения и компетентности да валидират знанията си и да получат сертификат.
     Какви документи трябва да приготви кандидатът ! => ...........
Автор - admin   ::   Преглеждания - 2314   ::   Дата - 4-06-2014, 17:37
Секторна програма „Леонардо да Винчи” поддържа и осъществява политиката за професионално образование и обучение на страните членки на ЕС, като се съобразява със съдържанието и организацията на тази политика в съответната страна. Целта на програмата е посредством транснационалното сътрудничество и натрупания опит да се повишава качеството на професионалното образование и обучение, да се поощряват иновациите и да се разпространяват добрите професионални практики и системи в Европа.
Автор - admin   ::   Преглеждания - 2573   ::   Дата - 26-03-2014, 22:06

Популярни

Гласуване:
Какво мислите за нас?
Супер сте!
Много сте добри!
Добри сте!
Бива Ви!
Не струвате!


Покажи всички анкети

Нашите приятели
Броячи