Автор - admin   ::   Преглеждания - 1036   ::   Дата - 22-06-2015, 15:27
I. Прием след завършено основно образование - седми клас
1. Професия : Икономист
2. Ресторантьор с разширено изучаване на английски език
3. Работник в заведенията за хранене и развлечения

II. Прием след завършено основно образование - осми клас
1. Професия : Ресторантьор
2. Професия : Готвач
3. Професия : Икономист
4. Работник в заведенията за хранене и развлечения

График СФО редовна сесия 2017-2018 г
ВАЖНО ! Поправителни изпити СФО - 2016 - 2017 г.
Поправителни изпити ДФО-2016-2017 г.
Прием на ученици след завършен седми клас
Относно кандидатстване след седми клас
Автор - admin   ::   Преглеждания - 1489   ::   Коментари - 0   ::   Дата - 30-08-2017, 14:43
проект „Нова възможност за моето бъдеще“


     Динамичните икономически и технологични промени налагат гъвкаво развитие на работната сила. Изменят се, както формите, така и начините и организацията на средствата за учене. Много често хората, по свое желание, учат самостоятелно като използват неформални методи и средства за натрупване на знания, умения и компетентности, които обаче не са сертифицирани, не са официално признати. Ако имате такива знания и умения, то Вие можете да ги валидирате.
     Проект „Нова възможност за моето бъдеще“ на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" дава възможност на всички, които имат знания, умения и компетентности да валидират знанията си и да получат сертификат.
     Какви документи трябва да приготви кандидатът ! => ...........
Автор - admin   ::   Преглеждания - 1765   ::   Дата - 4-06-2014, 17:37
Секторна програма „Леонардо да Винчи” поддържа и осъществява политиката за професионално образование и обучение на страните членки на ЕС, като се съобразява със съдържанието и организацията на тази политика в съответната страна. Целта на програмата е посредством транснационалното сътрудничество и натрупания опит да се повишава качеството на професионалното образование и обучение, да се поощряват иновациите и да се разпространяват добрите професионални практики и системи в Европа.
Автор - admin   ::   Преглеждания - 2046   ::   Дата - 26-03-2014, 22:06

Популярни

Гласуване:
Какво мислите за нас?
Супер сте!
Много сте добри!
Добри сте!
Бива Ви!
Не струвате!


Покажи всички анкети

Нашите приятели
Броячи