Автор - admin   ::   Преглеждания - 1454   ::   Дата - 22-06-2015, 15:27
I. Прием след завършено основно образование - седми клас
1. Професия : Търговски представител
- професионално направление " Търговия на едро и дребно"
2. Професия : Ресторантьор с разширено изучаване на английски език
- професионално направление " Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг "
Първа поправителна сесия СФО 2018/2019г.
Приравнителна сесия СФО 2018/2019г.
Заповед за поправителна изпитна сесия - септември 2017/2018 ДФО
Заповед СФО
Автор - admin   ::   Преглеждания - 2072   ::   Коментари - 0   ::   Дата - 22-06-2018, 10:34[b]Държавни зрелостни изпити


Министерство на образованието и науката


За Вас зрелостници! www.zamatura.eu

ОНЛАЙН КУРСОВЕ за подготовка за матура и кандидатстудентски изпити – www.matura.bg[/b]


[b]Обява - процедура по избор на партньор по проект[/b]
[b]График за провеждане на поправителна сесия август на учениците в 12 клас ДФО и минали години[/b]
[b] График за провеждане на втора поправителна сесия на ученици в 12 клас СФО 2019г.[/b]

[b]Заповед ДКИ 2019 г[/b]
[/b][/url]
Уведомление към родители
Съобщение към родители


[b]Обществени услуги в системата на предучилищното и училищно образование предоставени от ПГХЗ гр. Лом [/b]
Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образова
Приемане и преместване
Издаване на диплома за средно образование
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.
Служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация
Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация
Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
Автор - admin   ::   Преглеждания - 4233   ::   Дата - 26-09-2017, 15:51
проект „Нова възможност за моето бъдеще“


     Динамичните икономически и технологични промени налагат гъвкаво развитие на работната сила. Изменят се, както формите, така и начините и организацията на средствата за учене. Много често хората, по свое желание, учат самостоятелно като използват неформални методи и средства за натрупване на знания, умения и компетентности, които обаче не са сертифицирани, не са официално признати. Ако имате такива знания и умения, то Вие можете да ги валидирате.
     Проект „Нова възможност за моето бъдеще“ на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" дава възможност на всички, които имат знания, умения и компетентности да валидират знанията си и да получат сертификат.
     Какви документи трябва да приготви кандидатът ! => ...........
Автор - admin   ::   Преглеждания - 2427   ::   Дата - 4-06-2014, 17:37
Професия: „Търговски представител”
Специалност „Търговия на едро и дребно”
Професионално направление „Търговия на едро и дребно”

Изучава се:
- Възможностите за директни продажби на дребно извън търговските обекти;
- Дистрибуция на стоки и услуги;
- Посредничество при продажби на стоки или услуги между предприятието и други търговски обекти,
предприятия или физически лица;
- Качествата на предлаганите продукти, стоковедните характеристики, изискванията за транспорт,
експедиция и съхранение на стоките.

Придобиват се професионални компетентности за:
- Информиране, консултиране и демонстриране на качествата на предлаганите стоки и условията за
покупката им;
- Използване на рекламни материали на стоки и услуги;
- Поддържане на постоянен контакт с клиентите/приема и обработва поръчки; изготвя оптимален
териториален и времеви график; осъществява доставката на стоката/услугата,
- Ползване на фирмен транспорт.
Автор - admin   ::   Преглеждания - 3096   ::   Дата - 27-03-2014, 21:27
Секторна програма „Леонардо да Винчи” поддържа и осъществява политиката за професионално образование и обучение на страните членки на ЕС, като се съобразява със съдържанието и организацията на тази политика в съответната страна. Целта на програмата е посредством транснационалното сътрудничество и натрупания опит да се повишава качеството на професионалното образование и обучение, да се поощряват иновациите и да се разпространяват добрите професионални практики и системи в Европа.
Автор - admin   ::   Преглеждания - 2667   ::   Дата - 26-03-2014, 22:06

Популярни

Гласуване:
Какво мислите за нас?
Супер сте!
Много сте добри!
Добри сте!
Бива Ви!
Не струвате!


Покажи всички анкети

Нашите приятели
Броячи