ДЗИ[b]Държавни зрелостни изпити


Министерство на образованието и науката


За Вас зрелостници! www.zamatura.eu

ОНЛАЙН КУРСОВЕ за подготовка за матура и кандидатстудентски изпити – www.matura.bg[/b]


[b]Обява - процедура по избор на партньор по проект[/b]
[b]График за провеждане на поправителна сесия август на учениците в 12 клас ДФО и минали години[/b]
[b] График за провеждане на втора поправителна сесия на ученици в 12 клас СФО 2019г.[/b]

[b]Заповед ДКИ 2019 г[/b]
[/b][/url]
Уведомление към родители
Съобщение към родители


[b]Обществени услуги в системата на предучилищното и училищно образование предоставени от ПГХЗ гр. Лом [/b]
Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образова
Приемане и преместване
Издаване на диплома за средно образование
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.
Служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация
Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация
Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) dle
Aвтор - admin  ::   преглеждания - 4233   ::   Дата - 26-09-2017, 15:51   ::  

Популярни

Гласуване:
Какво мислите за нас?
Супер сте!
Много сте добри!
Добри сте!
Бива Ви!
Не струвате!


Покажи всички анкети

Нашите приятели
Броячи