История
С указ МС на 01.09.1960г. е открит Техникум по хранително-вкусова промишленост с 140 ученика и 8 учители.
През юни 1961г. Техникумът се настанява в новопостроената сграда, в която се помещава и до днес.
През изминалите години училището се утвърждава като едно от най-добрите професионални училища в областта на хранителните технологии.
Днес, съобразявайки се с изискванията на пазара на труда, в училището се обучават ученици в дневна, вечерна , задочна и самостоятелна форма на обучение в следните направления:
✔ Администрация и управление
✔ Металообработване и машиностроене
✔ Растениевъдство и животновъдство
✔ Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
✔ Хранителни технологии

Мисия;
Стимулиране на учениците чрез съвременни интерактивни методи и технологии самостоятелно да интерпретират и прилагат придобитите знания, умения и компетенции в практиката.

Визия;
Налагане на училището като институция със сериозни образователни, професионални и културни функции.

Цел;
Високо качество на образованието и обучението, усъвършенстване на условията за придобиване, разширяване и развитие на професионалната квалификация с оглед подобряване пригодността за заетост, професионална кариера, индивидуално развитие и усъвършенстване.
бесплатно софт портал без регистрации фильмы hd бесплатно качественные шаблоны для dle бесплатно

Популярни

Гласуване:
Какво мислите за нас?
Супер сте!
Много сте добри!
Добри сте!
Бива Ви!
Не струвате!


Покажи всички анкети

Нашите приятели
Броячи