I. Прием след завършено основно образование - седми клас
1. Професия : Търговски представител
- професионално направление " Търговия на едро и дребно"
2. Професия : Ресторантьор с разширено изучаване на английски език
- професионално направление " Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг "
Първа поправителна сесия СФО 2018/2019г.
Приравнителна сесия СФО 2018/2019г.
Заповед за поправителна изпитна сесия - септември 2017/2018 ДФО
Заповед СФО
Автор - admin   ::   Преглеждания - 2072   ::   Коментари - 0   ::   Дата - 22-06-2018, 10:34
► Обучение на ученици със специални образователни потребности - I-ва степен на професионална квалификация.
Автор - admin   ::   Преглеждания - 2162   ::   Дата - 27-03-2014, 21:27
Професия: „Търговски представител”
Специалност „Търговия на едро и дребно”
Професионално направление „Търговия на едро и дребно”

Изучава се:
- Възможностите за директни продажби на дребно извън търговските обекти;
- Дистрибуция на стоки и услуги;
- Посредничество при продажби на стоки или услуги между предприятието и други търговски обекти,
предприятия или физически лица;
- Качествата на предлаганите продукти, стоковедните характеристики, изискванията за транспорт,
експедиция и съхранение на стоките.

Придобиват се професионални компетентности за:
- Информиране, консултиране и демонстриране на качествата на предлаганите стоки и условията за
покупката им;
- Използване на рекламни материали на стоки и услуги;
- Поддържане на постоянен контакт с клиентите/приема и обработва поръчки; изготвя оптимален
териториален и времеви график; осъществява доставката на стоката/услугата,
- Ползване на фирмен транспорт.
Автор - admin   ::   Преглеждания - 3096   ::   Дата - 27-03-2014, 21:27
► Обучението по специалността дава възможност за придобиване на професионални умения в областта на хотелиерството, ресторантьорството и кетеринга.

► Съвременната наука за храненето налага кулинарното производство да бъде на научна основа, а изискванията на пазара да задоволява желанието на потребителите.Автор - admin   ::   Преглеждания - 2462   ::   Дата - 27-03-2014, 21:26

Популярни

Гласуване:
Какво мислите за нас?
Супер сте!
Много сте добри!
Добри сте!
Бива Ви!
Не струвате!


Покажи всички анкети

Нашите приятели
Броячи