I. Прием след завършено основно образование - седми клас
1. Професия : Търговски представител
- професионално направление " Търговия на едро и дребно"
2. Професия : Ресторантьор с разширено изучаване на английски език
- професионално направление " Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг "
Първа поправителна сесия СФО 2018/2019г.
Приравнителна сесия СФО 2018/2019г.
Заповед за поправителна изпитна сесия - септември 2017/2018 ДФО
Заповед СФО
Автор - admin   ::   Преглеждания - 1992   ::   Коментари - 0   ::   Дата - 22-06-2018, 10:34
► Обучение на ученици със специални образователни потребности - I-ва степен на професионална квалификация.


Автор - admin   ::   Преглеждания - 2069   ::   Дата - 27-03-2014, 21:27
► Професията "Агроеколог" е основана на изискванията на ЕС за производството на екологично земеделие и животновъдство.
► На територията на област Монтана единствено в ПГХЗ се осъществява обучение по посочената специалност.
► Завършилите ученици придобиват правоспособност за МПС категории ( ТкТ, Твк и В).Автор - admin   ::   Преглеждания - 2102   ::   Дата - 27-03-2014, 21:27
► Обучението по специалността дава възможност за придобиване на задълбочени знания и практически умения свързани с планирането, обработването и нализирането на икономическата информация, познанието и прилагането на нормативни документи.


Автор - admin   ::   Преглеждания - 2957   ::   Дата - 27-03-2014, 21:27
► Обучението по специалността дава възможност за придобиване на професионални умения в областта на хотелиерството, ресторантьорството и кетеринга.

► Съвременната наука за храненето налага кулинарното производство да бъде на научна основа, а изискванията на пазара да задоволява желанието на потребителите.Автор - admin   ::   Преглеждания - 2353   ::   Дата - 27-03-2014, 21:26

Популярни

Гласуване:
Какво мислите за нас?
Супер сте!
Много сте добри!
Добри сте!
Бива Ви!
Не струвате!


Покажи всички анкети

Нашите приятели
Броячи