I. Прием след завършено основно образование - седми клас
1. Професия : Икономист
2. Ресторантьор с разширено изучаване на английски език
3. Работник в заведенията за хранене и развлечения

II. Прием след завършено основно образование - осми клас
1. Професия : Ресторантьор
2. Професия : Готвач
3. Професия : Икономист
4. Работник в заведенията за хранене и развлечения

График СФО редовна сесия 2017-2018 г
ВАЖНО ! Поправителни изпити СФО - 2016 - 2017 г.
Поправителни изпити ДФО-2016-2017 г.
Прием на ученици след завършен седми клас
Относно кандидатстване след седми клас
Автор - admin   ::   Преглеждания - 1328   ::   Коментари - 0   ::   Дата - 30-08-2017, 14:43
► Обучение на ученици със специални образователни потребности - I-ва степен на професионална квалификация.


Автор - admin   ::   Преглеждания - 1433   ::   Дата - 27-03-2014, 21:27
► Професията "Агроеколог" е основана на изискванията на ЕС за производството на екологично земеделие и животновъдство.
► На територията на област Монтана единствено в ПГХЗ се осъществява обучение по посочената специалност.
► Завършилите ученици придобиват правоспособност за МПС категории ( ТкТ, Твк и В).Автор - admin   ::   Преглеждания - 1486   ::   Дата - 27-03-2014, 21:27
► Обучението по специалността дава възможност за придобиване на задълбочени знания и практически умения свързани с планирането, обработването и нализирането на икономическата информация, познанието и прилагането на нормативни документи.


Автор - admin   ::   Преглеждания - 2037   ::   Дата - 27-03-2014, 21:27
► Обучението по специалността дава възможност за придобиване на професионални умения в областта на хотелиерството, ресторантьорството и кетеринга.

► Съвременната наука за храненето налага кулинарното производство да бъде на научна основа, а изискванията на пазара да задоволява желанието на потребителите.Автор - admin   ::   Преглеждания - 1656   ::   Дата - 27-03-2014, 21:26

Популярни

Гласуване:
Какво мислите за нас?
Супер сте!
Много сте добри!
Добри сте!
Бива Ви!
Не струвате!


Покажи всички анкети

Нашите приятели
Броячи