Ученически практики
За втора поредна година ПГХЗ "Д. И. Менделеев" - Лом участва в проект "Ученически практики"

1. Проектът има за цел постигане подобряването качеството на професионалното обучение и образование и улесняване достъпа до практическо
обучение на системата на ПОО в национален мащаб чрез:
2. Повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда.
3. Активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии.
4. Подобряване връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда.
5. Повишаване мобилността на гражданите и улесняване на комуникацията между работодатели и кандидати за работа и обучаващи институции.
6. Улесняване прехода от училище към пазара па труда или висшето образование, чрез повишаване качеството па ПОО.
7. Повишаване на квалификацията па обучаващите от системата на ПОО със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство е работодателите-партньори.


бесплатно софт портал без регистрации фильмы hd бесплатно качественные шаблоны для dle бесплатно

Популярни

Гласуване:
Какво мислите за нас?
Супер сте!
Много сте добри!
Добри сте!
Бива Ви!
Не струвате!


Покажи всички анкети

Нашите приятели
Броячи